Gooi je content niet weg omwille van videomarketing: mensen lezen nog!

Onderzoeksvraag

De afgelopen maanden heb ik onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van online video. Het onderzoek werd opgesteld aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat is de informatiebehoefte van de ondervraagden?
  • Wat is de contentbehoefte van potentiële klanten van de opdrachtgever?
  • Op welke manier kan de opdrachtgever hier met een contentstrategie – en specifieker met videomarketing – op inspelen?

De meerwaarde van video

Met name in de VS is er veel onderzoek gedaan naar video en de meerwaarde die het heeft binnen de marketingcommunicatiemix. Aberdeen toonde bijvoorbeeld aan dat de conversieratio van een website gemiddeld bijna 2 procent hoger ligt als er gebruik wordt gemaakt van online video. In een ander onderzoek gaf 68 procent van de 600 ondervraagde b2b-marketeers aan dat video het effectiefste middel in contentmarketing is. Daar komt nog eens bij dat de socialmediagiganten Facebook en Twitter al meermaals lieten horen dat video steeds belangrijker wordt voor hun gebruikers.

Onderzoeksopzet

Maar is online video ook geschikt om in te zetten voor een contentmarketingstrategie in de Nederlandse b2b-sector? Om hierop een antwoord te kunnen geven, heb ik 277 Nederlandse ondernemers en managers gevraagd deel te nemen aan mijn onderzoek, waarbij anoniem een enquête werd ingevuld over hun informatiebehoefte en de rol van online video daarin. Deze ondernemers en managers kunnen we vervolgens verdelen onder twee segmenten: bedrijven zonder webwinkel en bedrijven met een webwinkel. Deze laatste groep maakt overigens geen gebruik van de software van de opdrachtgever.

Video helpt bij een aankoopbeslissing

Het onderzoek onder deze respondenten resulteerde in een aantal interessante cijfers: 42,96 procent van de ondervraagden denkt dat een video hen namelijk echt helpt bij het maken van een aankoopbeslissing voor een product of dienst. Daarnaast denkt 45,49 procent dat het hen soms kan helpen bij een aankoopbeslissing. Tenslotte geeft 17,69 procent zelfs aan de afgelopen maand een aankoop te hebben gedaan, op basis van een online video.

Iets meer dan de meerderheid van de respondenten geeft aan dat het een verbetering is als geschreven content als videocontent te bekijken is. Maar als we deze groep specifiek vragen hoe ze het liefst instructies en nieuws ontvangen reageren zij hier vervolgens anders op.

Geschreven content wint het nog van video

De grootste groep van de respondenten volgt online nieuws namelijk het liefst in geschreven vorm.

Nieuws Percentage
Video 19,86%
Geschreven tekst 62,09%
Gesproken tekst 4,69%
Geen voorkeur 13,36%

Ook bij het ontvangen van instructies over een product of dienst gaat er nog een lichte voorkeur uit naar geschreven content.

Instructies Percentage
Video 36,10%
Geschreven tekst 43,68%
Gesproken tekst 0,00%
Geen voorkeur 17,33%

Informatiebehoefte

De respondenten in dit onderzoek gaven aan dat social media, nieuwsbrieven en blogs de populairste manieren zijn voor het opnemen van informatie. Deze drie manieren worden gevolgd door magazines en video’s. 73,65 procent leest hierbij ook artikelen over marketing en e-commerce gerelateerde onderwerpen. Deze laatste groep leest het liefst artikelen over trends en ontwikkelingen en vindt na instructievideo’s, ook video’s over trends en ontwikkelingen de interessantste content.

Conclusie

Het is duidelijk dat video kansen biedt voor b2b-marketeers, maar geschreven content is nog altijd de favoriet. De respondenten die bestaan uit ondernemers en managers, ontvangen instructies en nieuws nog altijd het liefst in geschreven vorm. Online video alleen is dus zeker niet voldoende.

We kunnen dan ook concluderen dat online video met name gebruikt moet worden als versterkende factor van geschreven content. Zo kun je jouw content op een pagina bijvoorbeeld in zowel videovorm als geschreven vorm tonen, waarbij de video een samenvatting is van de geschreven tekst op de pagina (die dan net even uitgebreider is). Gooi je content dus zeker niet weg, maar combineer je videostrategie met je geschreven contentstrategie!

Laat u nu adviseren door één van onze consultants

Bron: Marketingfacts