Belangrijke trends voor het MKB

Nieuwe trends volgen elkaar snel op. Ze bieden nieuwe kansen voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om koploper te zijn. Op tijd inspelen op trends is dus belangrijk. We kijken naar enkele belangrijke trends.

1. Doelgroepen veranderen

Markten zoals India en China groeien sterk. Economische macht verschuift hierdoor van west naar oost. Digitalisering maakt de wereld bovendien klein. Je bent dus steeds in concurrentie met internationale spelers. Dit is echter ook een kans om nieuwe markten te betreden. Groei realiseer je namelijk steeds vaker door internationalisering. Heb je grensverleggende ambities? Gebruik dan de NL exporteert app.

Mensen worden steeds ouder. Ouderen zijn een interessante doelgroep met koopkracht. Zij vragen wel een andere klantbenadering. Ouderen geven immers hun geld uit aan andere zaken. Zij zijn ook steeds vaker en langer actief op de arbeidsmarkt. Zet hen als medewerker van je bedrijf in hun kracht.

2. Groen is poen

Duurzaam ondernemen is een gegeven. Er worden steeds vaker biomaterialen toegepast. Producten worden steeds groener. Technologische ontwikkelingen leveren nieuwe kansen voor groene groei (circulaire economie). Maatschappelijk verantwoord en betekenisvol ondernemen dragen bij aan een betere wereld. Tegelijkertijd winst maken is gewoon mogelijk.

Waar heb jij als ondernemer nog meer mee te maken? Onze energiebehoefte groeit. Grondstoffen zijn schaarser dan ooit. Prijzen van grondstoffen stijgen daardoor. Ook nieuwe milieuwetgeving zorgt voor onzekerheid. Je gaat voor groei en een betere wereld. Bedenk dan goed of jouw bedrijfsmodel op de lange termijn houdbaar is.

3. Nieuwe manieren om aan geld te komen

Niemand is nog bereid het volledige bedrag voor de groei van je bedrijf te financieren. Het gaat nu vanuit een financieringsmix. Ook wel bekend als gestapelde financiering. Het gaat om slim combineren van diverse financieringsvormen. Denk aan banklening, crowdfunding, leasing, fondsen, participatiemaatschappijen en venture capital. Financiële technologie biedt kansen. Nieuwe digitale betaaldiensten bijvoorbeeld. Maar ook het sneller en gemakkelijker regelen van je geldzaken. Via platforms voor crowdfunding bijvoorbeeld. Maar ook via platforms voor flexibele en snelle leningen.

4. Niet-technische ondernemers

Technologische ontwikkelingen gaan het snelst. Zeker in de ICT. Producten zijn steeds vaker verbonden met internet. Mobiel internet en online winkelen groeien sterk. Jouw klant verwacht andere communicatievormen. Het moet snel, kort en actueel. Het liefst via een filmpje op social media. Dit raakt ook een niet-technische ondernemer. Ben je digitaal vaardig genoeg? Technische producten zelf, zoals apps, komen steeds vaker uit de koker van niet-technische ondernemers.

5. Realtime inspelen op klantbehoeften

Stop met het maken van dikke businessplannen. Jouw klant verwacht nú service. En geen uitgebreide visie met stappenplan. Ga dus gewoon aan de slag. Start met agile werken. Kleine stapjes zetten en doorlopend verbeteren. Jouw klant verwacht een flexibele organisatie die maatwerk levert. Experimenteer met nieuwe businessmodellen. Maak gebruik van intelligente apps. Slimme voorspellingen over klantbehoeften zijn realtime mogelijk met Artificial Intelligence (AI) en Big Data.

6. Platforms, platforms, platforms

Van 2.0 naar 3.0. Alles draait om digitale platforms. Niet meer opzichtig jouw product proberen te verkopen. Richt jezelf op het verbinden van je klanten (connection economy). Platforms van grote spelers als Facebook, Twitter, Uber en AirBnb bieden kansen. Zoek via deze platforms lokaal de verbinding. Klantbehoeften veranderen altijd. Jouw klant past niet meer in een hokje met vaste kenmerken. Hij verwacht een persoonlijke klantervaring via digitale platforms. Video en mobiel internet zijn daarbij onmisbaar. Ben je er klaar voor?

7. Vertraagde wet- en regelgeving

Nieuwe wet- en regelgeving volgt vaak op nieuwe ontwikkelingen. Per definitie loopt deze achter de feiten aan. Vooral in de digitale wereld is dat merkbaar. Er is daar veel gaande, zeker op het gebied van digitale veiligheid. Vanwege toenemende digitale criminaliteit geldt sinds 1 januari 2016 de meldplicht datalekken. Elke seconde gebeurt iets met persoonsgegevens. Ze worden verstrekt, verwerkt en opgeslagen. Het lekken van dit soort informatie gebeurt dagelijks. Nieuwe Europese privacywetgeving is daarom vanaf 25 mei 2018 van kracht. Elk bedrijf en elke organisatie moet dan voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Data-/ en resultaat gedreven marketing maken een verbazingwekkende groei door! Wil jij weten waar jij jouw resultaten kunt verbeteren? Ga dan naar: https://bit.ly/3gC1rRl en schrijf je in voor een korte “Result Building Sessie”.

Bron: KVK